CHARTRES

Katedrála Notre-Dame v Chartres byla vybudována jako druhá ze tří nejvýznamnějších gotických katedrál ve Francii (po pařížské Notre-Dame a před katedrálou v Remeši) a je také větší a vyšší než Notre-Dame v Paříži. Přes obrovské rozměry katedrála údajně působí těžce a mohutně (zdálo se mi ale, že v tomto směru ji snadno předčí katedrála v Remeši), v interiéru k tomu přispívá zasklení vitrajemi, které vytváří v prostoru chrámu výrazné přítmí.Vitraje jsou vloženy do lancetových oken završených obrovskými rozetami, které jsou předstupněm pozdějších kružeb. Významný je také podíl sochařské výzdoby, který ještě vzrostl na následující remešské katedrále. Pozoruhodný je také labyrint provedený v dlažbě katedrály.

Katedrála je výsledkem mnohasetletých přestaveb. První významnější katedrála zde vyhořela r. 1020 (stejně jako menší kostel před tím) a byla nahrazena románskou basilikou s masivní kryptou. Po dalším požáru způsobeném bleskem r. 1194 se zachovalo jen západní průčelí (dnes tedy ukázka raného gotického stylu). Hlavní část katedrály byla znovu vystavena mezi roky 1194 a 1220 a vysvěcena r.1260 za přítomnosti krále Ludvíka IX. Jako většina katedrál ovšem nebyla dostavěna úplně a jen náhodou unikla úplné destrukci za francouzské revoluce.

Světoznámá jsou zdejší okna s vitrajemi z počátku 13. století (plus několik z 11.), kterých se zachovalo 152 z původních 186. Proto ani naše cesta za vitrajemi do Francie nemohla samozřejmě Chartres vynechat.

 


 

    
Třetí den ráno. Pohled na viadukt z okna hotelu v Chacanu (předměstí Paříže u Gentilly) a odjezd do Chartres.

    

         

    


Pozoruhodné sloupy portálu ilustrují první fázi přechodu od románského ke gotickému stylu..
 

    

Jde se dovnitř - ráj pro milovníky oken

    

    

    
Plášť Panny Marie                                                                                                                 

    

    

    

    

    


                                      Nejznámější vitraj v Chartres - Modrá Madona
     

     
Okna západního průčelí a detaily horní i dolní části.

    

Po návštěvě katedrály je tentokrát čas i na procházku..

    

    

    

 


Zpět narozcestník

www.pozlacovani.cz