METZ - MÉTY

Katedrála Saint-Etienne (Sv. Štěpána) v Métách vznikla ve 14. století spojením dvou kostelů: hlavní loď kostela Saint-Etienne ze 13.století byla připojena k severní straně staršího románského kostela. Dostavba do dnešní podoby dále probíhala v 15. a 16. století (vysvěcení v r. 1552).  Výškou lodě přes 40m je tato katedrála třetí nejvyšší ve Francii (po Beauvais a Amiensu). Zajímavý je neoklasicistní portál archtekta Blondela z r. 1764.

Hlavním tématem zájezdu Rudolfiney byly vitraje a z tohoto hlediska se katedrála v Métách má skutečně čím pochlubit, plocha jejích oken je jednou z největších na světě. Byly vytvořeny Hermanem de Munsterem ve 14. a Valentinem Bouschem v 16. století. Mezi léty 1958 a 1968 se zde na18 vitrajích podepsal i Marc Chagall a další okna navrhl Roger Bissière.

 


 

    

    

    

    

    

 

    

Okna Marca Chagalla se poznají snadno..

    

    

    
Krypta s modely francouzských katedrál a vpravo pokladnice (t.j. její zbytky po francouzské revoluci)

          

    

Na závěr krátká procházka po Métách..
    

    

    

    
Poslední dva záběry cestou k autobusu

 


Zpět narozcestník

www.pozlacovani.cz