REIMS - REMEŠ

Katedrála Notre-Dame v Remeši nahradila starší kostel zničený požárem r. 1211 (na místě románské basiliky z 5. století). Kromě západního průčelí byla dokončena už koncem 13. století a to potom ve stejném stylu ve století 14 (a je tedy stylově mimořádně jednotná). Přitom byla prodloužena (na celkem 140m) i hlavní loď o nový prostor pro účely korunovací a až do r. 1825 zde byli korunování francouzští králové (pohřbíváni ovšem v Saint-Denis, kde jsme byli také). Věže jsou vysoké 81m (původní projekt předpokládal 120m), severní nese dva velké zvony, větší “Charlotte” váží 11 tun. Skutečně pozoruhodná a působivá je celá fasáda a její sochařská výzdoba. Katedrála byla silně poškozena za 1. světové války a znovu otevřena až v r. 1938, rekonstrukce však pokračuje dodnes. Naštěstí se částečně zachovala krásná okna s vitrajemi ze 13. a 14. století.

 


    
Katedrála z autobusu a autobus u katedrály.

    
Prohlídka s dr. Vlkem jako obvykle začíná obíháním katedrály zvenku..

    

    

    

     
Hlavní portál působí skutečně mimořádně..

    

 

    

    

Tak, a jde se do vnitř. Jako ve všech navštívených katedrálách zde nenajdete lavice, ale židle. Celý prostor je impozantní...

          

          

    


Johanka z Arku

    


I v Remeši se podepsal Marc Chagall..


Při odchodu ještě poslední pohled na detail okna hlavního portálu.

    

Další zajímavý kostel v Remeši,  Saint-Jacques s vitrajemy J. Šímy (pův. 1190, přestavený v době renesance a poté po škodách po 1. sv. válce)
byl zavřený, takže jsme se mohli ještě projít po Reměši.

    

    

 


Zpět narozcestník

www.pozlacovani.cz