SAINT-CHAPELLE (PAŘÍŽ)

Saint-Chapelle je gotická kaple v centru Paříže, která leží v areálu pařížského justičního (dříve královského) paláce, na  Île de la Cité nedaleko Notre-Dame. Za návštěvu se proto platí a vstupu předchází prohlídka jako na letišti..
Byla postavena ve 13. století  Ludvíkem IX podle plánů Pierra de Montreuil a ve srovnání s ostatními navštívenými kostely na první pohled zaujme barevností interiéru (dr. Vlk nám ovšem vysvětlil, že podobná a dnes nezvykla barevnost byla původně běžná i v ostatních katedrálách). V horní kapli se výrazně uplatňují obrovské plochy oken (velkých 15x5 metrů) s celkem  600 m2 vitrají. Dvě třetiny z  nich jsou původní práce z 13. století s dominantní modrou a červenou barvou (v kontrastu s velkým západním růžicovým oknem z 15.století).  Vitraje se postupně restaurují a při naši návštěvě jsme měli možnost porovnat kontrast mezi jižními zrestaurovanými okny a téměř neprůhlednými okny na severní straně kaple, které na restaurování teprve čekají.

 


 

    
Od Notre-Dame jen kousek podél Seiny, pečlivá prohlídka při vstupu a jsme v Saint-Chapelle. Už v dolní kapli přímo výbuch barev a zlata..

    

Naopak v horní kapli je nejpůsobivější obrovská plocha oken, která jsou na severní nezrestaurované straně téměř neprůhledná.

    

    

Každé políčko všech oken má také konkrétní obsah a význam, viz detaily napravo (nahoře okna jižní stěny, dole západní štít a severní stěna..)

    

    

    

    

    


Zpět narozcestník

www.pozlacovani.cz